Skip to content

Apex, một cộng đồng nhỏ ở Iqaluit nằm trên đảo Baffin thuộc Nunavut, Canada

NGÀY 17-4-2020
CANADA

Lễ Tưởng Niệm năm 2020—Canada

Cử hành Lễ Tưởng Niệm ở vùng tận cùng phía bắc thế giới

Lễ Tưởng Niệm năm 2020—Canada

Có 27 người công bố của hội thánh Iqaluit ở Quần đảo Bắc Cực thuộc Canada đã cùng nhau cử hành Lễ Tưởng Niệm qua cuộc họp video trực tuyến. Trong số 55 học viên Kinh Thánh của hội thánh, có 12 người đã xem chương trình và họ rất vui vì có thể làm thế.

Đối với phần lớn các học viên, việc tham dự Lễ Tưởng Niệm là một thách đố, thậm chí không thể. Họ sống ở những vùng hẻo lánh trong khu vực rộng lớn của hội thánh, có diện tích khoảng hai triệu ki-lô-mét vuông từ Kimmirut đến Grise Fiord, là cộng đồng cực bắc của Canada.

Anh Isaac Demeester, trưởng lão của hội thánh Iqaluit, cho biết: “Kỳ Lễ Tưởng Niệm năm nay là lần đầu tiên có các học viên của chúng tôi cùng tham dự. Một học viên ở Grise Fiord đã mời bốn người kết nối. Thế nên, tổng cộng có năm người ở vùng tận cùng phía bắc thế giới đã tham dự Lễ Tưởng Niệm với chúng tôi”.

Hoàn cảnh bị hạn chế vì đại dịch COVID-19 đã giúp nhiều anh chị thuộc hội thánh Iqaluit thấy được lợi ích của việc linh động.

Chị Kathy Burechailo cho biết: “Chúng tôi rao giảng cho những người ở miền đông Bắc Cực bằng điện thoại. Tôi có một số cuộc trò chuyện thú vị với những người ở vùng hẻo lánh nhất trong khu vực của chúng tôi. Người ta ở nhà và cần được an ủi”.

Chị Laura McGregor nói: “Đặc biệt đối với nơi hẻo lánh như Iqaluit, đại dịch này gây ra nhiều căng thẳng về kinh tế và chúng tôi không biết ngày mai sẽ như thế nào. Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm bánh Lễ Tưởng Niệm cho gia đình. Chúng tôi đã có thời gian tuyệt vời. Chúng tôi càng biết ơn hơn vì buổi lễ được tổ chức đơn giản. Quả là một ân phước vì chúng tôi dễ dàng có được các món biểu tượng”.

Anh Demeester kết luận: “Dù đại dịch COVID-19 khiến chúng tôi phải xa nhau trong nhiều khía cạnh nhưng thật ngạc nhiên khi thấy hội thánh càng gắn bó hơn trong mùa Lễ Tưởng Niệm này. Lễ Tưởng Niệm năm nay tác động mạnh đến chúng tôi!”.

Hội thánh Iqaluit dự tính sẽ xây Phòng Nước Trời khi hoàn cảnh cho phép. Nhưng trong thời gian này, chắc chắn Đức Giê-hô-va đang ban phước cho họ vì đã siêng năng mang tin mừng đến những nơi nằm ở cực bắc của Canada, là một trong những vùng tận cùng trái đất!—Công vụ 1:8.