Skip to content

Xe cảnh sát chặn con đường vào một cây cầu bị ngập ở Sainte-Marie-de-Beauce, Quebec

NGÀY 17-5- 2019
CANADA

Lũ lụt lớn ở Canada

Lũ lụt lớn ở Canada

Hàng ngàn người ở các tỉnh New Brunswick, Ontario và Quebec thuộc Canada đã rời bỏ nhà cửa vì lũ lụt. Chỉ riêng ở tỉnh Quebec, có khoảng 9.000 người đã phải sơ tán.

Chi nhánh Canada báo cáo rằng ở Quebec, tổng số có 44 ngôi nhà của anh em bị hư hại, còn ở New Brunswick và Ontario thì chưa có thiệt hại nào nhưng lũ lụt vẫn tiếp diễn.

Các giám thị vòng quanh tại những vùng bị ảnh hưởng ở Quebec và trưởng lão địa phương đang tiến hành việc thăm hỏi và động viên an ủi những người công bố. Ngoài ra, một anh đại diện chi nhánh đã đến thăm các vùng bị thiệt hại nhiều nhất để hỗ trợ anh em về thiêng liêng. Trong vùng Beauce, các anh chị đã hoàn tất công việc dọn dẹp ban đầu và loại bỏ bùn khỏi 20 ngôi nhà của anh em bị ngập. Một Ủy ban Cứu trợ Thảm họa được thành lập ở Sainte-Marthe-sur-le-Lac để trợ giúp những anh em có nhà cửa bị hư hại.

Chúng ta cầu xin Đức Giê-hô-va giúp các anh chị bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt này tiếp tục tin cậy ngài, ‘là sức mạnh và quyền năng họ’.​—Xuất Ai Cập 15:2.