Cameroon

NGÀY 26-6-2018

Xây cất chi nhánh mới ở Cameroon

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của công việc Nước Trời ở Cameroon, Nhân Chứng Giê-hô-va đang xây chi nhánh lớn hơn ở quận Logbessou, thành phố Douala.