Skip to content

NGÀY 22-11-2018
AZERBAIJAN

Nhân Chứng Giê-hô-va được Ban tôn giáo ở Baku, Azerbaijan công nhận

Nhân Chứng Giê-hô-va được Ban tôn giáo ở Baku, Azerbaijan công nhận

Ngày 8-11-2018, tại Baku, thủ đô của Azerbaijan, Ban tôn giáo chính phủ của nước này đã công nhận quyền tự do tín ngưỡng của Nhân Chứng Giê-hô-va. Giờ đây anh em chúng ta có cơ sở pháp lý để bảo vệ sự tự do thờ phượng và rao giảng tại thành phố Baku.

Chúng ta hy vọng bước tiến tích cực này sẽ là tiền lệ để anh em chúng ta ở những khu vực khác trong nước cũng được tự do thờ phượng. Chúng ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì chính quyền đã hợp pháp hóa sự thờ phượng tại Baku.​—Phi-líp 1:7.