Skip to content

NGÀY 3-8-2017
ẤN ĐỘ

Lũ lụt ở Ấn Độ

Lũ lụt ở Ấn Độ

Một đợt gió mùa có cường độ rất mạnh xảy ra, đã dẫn đến các cơn bão sấm sét gây chết người và mưa lớn. Các chuyên gia xem đây là trận mưa lớn nhất tại một số vùng ở Ấn Độ trong hơn một thế kỷ qua. Một số vùng bị thiệt hại vì lũ lụt và lỡ đất; đã có 700 người chết và hàng triệu người phải di dời.

Theo báo cáo thì cho đến ngày 31-7-2017, không có Nhân Chứng Giê-hô-va nào thiệt mạng hay bị thương. Tuy nhiên, nhà của ít nhất ba gia đình Nhân Chứng bị ngập nhưng không bị hư hại nặng nề. Các hội thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Ấn Độ đang thực hiện việc cứu trợ cho anh em đồng đạo.

Thông tin liên lạc dành cho báo chí:

Quốc tế: David A. Semonian, Phòng Thông tin. Điện thoại: +1-845-524-3000

Ấn Độ: Tobias Dias. Điện thoại: +91-9845476425