Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

NGÀY 2-12-2016
Ý

Trích đoạn: Phỏng vấn một viên chức của nhà tù Bollate

Trích đoạn: Phỏng vấn một viên chức của nhà tù Bollate

Hãy xem trích đoạn của video phỏng vấn phó giám đốc nhà tù Bollate.