Skip to content

NGÀY 2-12-2016
Ý

Trích đoạn: Phỏng vấn một viên chức của nhà tù Bollate

Trích đoạn: Phỏng vấn một viên chức của nhà tù Bollate

Hãy xem trích đoạn của video phỏng vấn phó giám đốc nhà tù Bollate.