Skip to content

NGÀY 23-5-2018
Ý

Phỏng vấn Giáo sư, Tiến sĩ y khoa Massimo Franchi

Phỏng vấn Giáo sư, Tiến sĩ y khoa Massimo Franchi

Bác sĩ Franchi là giáo sư sản phụ khoa thuộc Đại học Verona và là trưởng khoa sản phụ của Bệnh viện Đại học Verona.