Skip to content

NGÀY 23-5-2018
Ý

Phỏng vấn Giáo sư, Tiến sĩ y khoa Antonio Pinna

Phỏng vấn Giáo sư, Tiến sĩ y khoa Antonio Pinna

Bác sĩ Pinna là giáo sư ngành phẫu thuật và cấy ghép thuộc Đại học Bologna, Trưởng khoa phẫu thuật tổng quát và cấy ghép của Bệnh viện Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna, đồng thời là bác sĩ phẫu thuật và cấy ghép gan mật tại Viện Tiêu hóa thuộc Trung tâm y tế Cleveland Abu Dhabi.