Skip to content

NGÀY 23-1-2017
Ý

Vụ lở tuyết thảm khốc tại miền trung nước Ý

Vụ lở tuyết thảm khốc tại miền trung nước Ý

Vào thứ tư, ngày 18-1-2017, một vụ lở tuyết kinh hoàng xảy ra ở vùng Abruzzo miền trung nước Ý, nơi đã bị tàn phá bởi một trận động đất mạnh vào tháng 8 vừa qua. Vụ lở tuyết này đã chôn vùi một khu nghỉ dưỡng, khiến 30 người bên trong bị thiệt mạng. Trong cùng ngày hôm đó, vùng này chịu bốn trận động đất lớn mạnh hơn 5.0 độ, là nguyên nhân dẫn đến vụ lở tuyết. Tuyết rơi dày bất thường ở khu vực trong tuần trước đó gây khó khăn cho công tác cứu trợ, một số thị trấn không có điện và bị cô lập.

Văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Ý báo cáo rằng dù không Nhân Chứng nào bị thiệt mạng hoặc thương nặng nhưng họ đang nỗ lực tiếp cận các gia đình Nhân Chứng trong vùng bị ảnh hưởng nặng nhất bởi trận động đất và tuyết rơi. Các trưởng lão Nhân Chứng trong khu vực đã cung cấp thức ăn, nước uống, củi và những nhu yếu phẩm khác cho các gia đình đó. Văn phòng chi nhánh đang tiếp tục theo dõi tình hình và cung cấp thêm sự trợ giúp khi cần.

Thông tin liên lạc dành cho báo chí:

Quốc tế: David A. Semonian, Phòng Thông tin. Điện thoại: +1-845-524-3000

Ý: Christian Di Blasio. Điện thoại: +39-06-872941