Skip to content

NGÀY 30-3-2017
TIN THẾ GIỚI

Các Nhân Chứng lên kế hoạch cho những sự kiện cộng đồng lớn năm 2017

Các Nhân Chứng lên kế hoạch cho những sự kiện cộng đồng lớn năm 2017

New York—Nhân Chứng Giê-hô-va sẽ mời người trong cộng đồng tham dự những sự kiện lớn họ tổ chức trong năm 2017.

Vào thứ ba, ngày 11-4-2017, các Nhân Chứng trên khắp thế giới sẽ chào đón người trong cộng đồng đến dự dịp kỷ niệm hằng năm gọi là Bữa Ăn Tối Của Chúa, cũng gọi là Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su. Họ đang tiến hành một đợt đặc biệt bắt đầu từ thứ bảy, ngày 18-3-2017, và kết thúc vào ngày 11-4-2017, để trực tiếp mời càng nhiều người càng tốt đến dự buổi lễ này. Họ dùng giấy mời in sẵn với thông tin về địa điểm tổ chức buổi lễ này tại địa phương. Các Nhân Chứng xem đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm.

Sau Lễ Tưởng Niệm, các Nhân Chứng sẽ mời người trong cộng đồng đến nghe bài diễn văn dài 30 phút dựa trên Kinh Thánh với tựa đề: “Vun đắp sự hòa thuận trong một thế gian hay giận dữ”. Đề tài này sẽ được trình bày trong buổi họp công cộng vào cuối tuần ngày 15 và 16-4-2017, tại phần lớn các Phòng Nước Trời của Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới.

Kể từ ngày 19-5-2017, Nhân Chứng Giê-hô-va sẽ bắt đầu tổ chức các kỳ liên tiếp của hội nghị ba ngày hằng năm với chủ đề “Đừng bỏ cuộc!”. Sự kiện này sẽ bắt đầu được tổ chức tại Hoa Kỳ và tiếp tục diễn ra ở nhiều nước trên khắp thế giới cho đến đầu năm 2018. Trước mỗi hội nghị, các Nhân Chứng sẽ tổ chức một đợt kéo dài ba tuần để mời người trong cộng đồng đến dự hội nghị tại những nơi mà hội nghị ấy sẽ được tổ chức ở địa phương.

Tất cả những sự kiện trên, cũng như mọi buổi nhóm họp của Nhân Chứng Giê-hô-va, đều miễn phí. Các phương tiện truyền thông được mời liên hệ với văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va trong vùng của họ để biết thông tin về sự kiện này tại địa phương.

Thông tin liên lạc dành cho báo chí:

David A. Semonian, Phòng Thông tin. Điện thoại: +1-845-524-3000