Skip to content

NGÀY 6-3-2018
TIN THẾ GIỚI

Nhân Chứng bắt đầu mời mọi người tham dự Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su

Nhân Chứng bắt đầu mời mọi người tham dự Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su

Vào ngày 3-3-2018, Nhân Chứng Giê-hô-va trên toàn cầu đã bắt đầu đợt phân phát giấy mời tham dự Bữa Ăn Tối Của Chúa, còn gọi là Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su. Đây là buổi lễ mà chúng tôi xem là quan trọng nhất trong năm. Buổi lễ sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 3, với sự tham dự của tất cả Nhân Chứng trên 240 nước. Giấy mời cũng giới thiệu một bài giảng đặc biệt dựa trên Kinh Thánh có tựa đề: “Chúa Giê-su Ki-tô thật sự là ai?”. Mọi người được mời đến nghe bài giảng này vào tuần lễ ngày 19 tháng 3.

Ông David Semonian, phát ngôn viên của Nhân Chứng Giê-hô-va, cho biết: “Năm 2017, hơn 20 triệu người tham dự Lễ Tưởng Niệm, trong đó có khoảng 12 triệu người không phải là Nhân Chứng. Vì thế, Lễ Tưởng Niệm là sự kiện quan trọng không phải chỉ đối với Nhân Chứng Giê-hô-va mà còn đối với hàng triệu người đến tham dự ở khắp nơi. Mục tiêu của chúng tôi là chuyển giấy mời đến cho mọi người để họ có thể tham dự buổi lễ tại địa điểm thuận tiện”.

Thông tin liên lạc dành cho báo chí:

Quốc tế: David A. Semonian, Phòng Thông tin. Điện thoại: +1-845-524-3000