Tin thế giới

NGÀY 1-5-2018

Hội nghị Vùng của Nhân Chứng Giê-hô-va năm 2018 sẽ diễn ra từ tháng 5

Trước hội nghị, các Nhân Chứng trên khắp thế giới sẽ tham gia một chiến dịch toàn cầu để mời người trong cộng đồng đến tham dự. Mọi người được vào cửa miễn phí.

NGÀY 16-5-2017

Hội nghị vùng của Nhân Chứng Giê-hô-va bắt đầu diễn ra

Nhân Chứng Giê-hô-va mời người trong cộng đồng đến dự hội nghị ba ngày của họ với chủ đề “Đừng bỏ cuộc!”, bắt đầu diễn ra từ ngày 19-5-2017.