Skip to content

NGÀY 31-1-2017
THÁI LAN

Chính phủ Thái Lan dùng ấn phẩm của Nhân Chứng Giê-hô-va để hỗ trợ việc phát triển cộng đồng

Chính phủ Thái Lan dùng ấn phẩm của Nhân Chứng Giê-hô-va để hỗ trợ việc phát triển cộng đồng

BANGKOK—Chính phủ Thái Lan dùng ấn phẩm do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản như là một phần trong chiến lược quốc gia để bồi dưỡng cho các viên chức về những chủ đề, như cách nuôi dạy con cái hiệu quả, ngăn chặn bạo lực gia đình và cải thiện sức khỏe về tinh thần lẫn thể chất. Tháng này là tròn ba năm chính phủ Thái Lan dùng ấn phẩm của Nhân Chứng Giê-hô-va để giúp giải quyết các vấn đề xã hội.

Chiến lược giáo dục quốc gia của chính phủ Thái Lan được tổ chức và triển khai tại hơn 8.700 Trung tâm Học tập Cộng đồng khắp cả nước. Ngoài ra, chính phủ này còn thành lập 11 Trung tâm Học tập và Phát triển Cộng đồng (CDLC) để chuyên huấn luyện cho các cán bộ trong cộng đồng. Ông Chaiwat Saengsri, người đứng giữa trong bức hình, là giám đốc của trung tâm CDLC ở tỉnh Nakhon Nayok ở đông bắc của Bangkok cho biết: “Tôi ấn tượng về Nhân Chứng vì mục tiêu của công việc họ thực hiện rất rõ ràng. Đó là giúp cho cộng đồng và người ta hiểu rõ hơn về Đấng Tạo Hóa. Chúng ta có chung mục tiêu là giúp cho cộng đồng nâng cao tiêu chuẩn để họ có sự bình an và cải thiện chất lượng cuộc sống”. Ông cho biết thêm: “Chẳng hạn, bài ‘Làm sao tránh lời gây tổn thương?’ trong tạp chí Tỉnh Thức! là chủ đề mà Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người đang cố gắng bồi dưỡng cho các cán bộ trong cộng đồng. Chúng tôi nhận thấy bài này rất hữu ích”. Sau đó, ông Chaiwat mời Nhân Chứng mang ấn phẩm của họ đến buổi hội thảo dành cho những nhà lãnh đạo tài năng. Tại buổi hội thảo này, 100 cán bộ trong cộng đồng và 20 giảng viên từ 28 tỉnh họp lại để nhận sự huấn luyện về công tác lãnh đạo và xây dựng cộng đồng. Các Nhân Chứng đứng cạnh ông Chaiwat trong bức hình.

Ông Anthony Petratyotin, phát ngôn viên của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Thái Lan, cho biết: “Chúng tôi rất vui khi biết rằng cán bộ trong cộng đồng đang sử dụng hiệu quả những chỉ dẫn trong ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh của chúng tôi. Bên cạnh việc phân phát ấn phẩm chủ yếu qua công việc rao giảng, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp ấn phẩm cho các viên chức”.

Thông tin liên lạc dành cho báo chí:

Quốc tế: David A. Semonian, Phòng Thông tin. Điện thoại: +1-845-524-3000

Thái Lan: Anthony Petratyotin. Điện thoại: +66-2-375-2200