Skip to content

NGÀY 7-6-2017
SRI LANKA

Trận lũ lụt và lở đất tàn phá Sri Lanka

Trận lũ lụt và lở đất tàn phá Sri Lanka

Nhân Chứng Giê-hô-va đang ra sức giúp đỡ anh em đồng đạo cũng như những nạn nhân khác của trận lũ lụt và lở đất. Thảm họa này gây ra sự tàn phá ở miền nam và miền tây của Sri Lanka sau những trận mưa bắt đầu vào ngày 26 tháng 5. Theo các nguồn tin, có hơn 200 người thiệt mạng và hơn 77.000 người phải di dời.

Văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Sri Lanka đã lập hai ủy ban cứu trợ thảm họa để chăm lo các nhu cầu cấp thời cho hơn 100 Nhân Chứng bị ảnh hưởng bởi trận lụt, bao gồm việc cung cấp thức ăn và chỗ ở cho những người phải di dời. Theo báo cáo, không có Nhân Chứng nào thiệt mạng trong thảm họa này.

Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va điều hành công việc cứu trợ thảm họa từ trụ sở trung ương tại Warwick, New York. Họ dùng quỹ đóng góp của công việc toàn cầu của các Nhân Chứng.

Thông tin liên lạc dành cho báo chí:

Quốc tế: David A. Semonian, Phòng Thông tin. Điện thoại: +1-845-524-3000

Sri Lanka: Nidhu David. Điện thoại: +94-11-2930-444