Skip to content

NGÀY 26-4-2017
PHILIPPINES

Các Nhân Chứng tổ chức việc xây lại và sửa chữa sau siêu bão Nock-Ten

Các Nhân Chứng tổ chức việc xây lại và sửa chữa sau siêu bão Nock-Ten

Manila, Philippines—Nhân Chứng Giê-hô-va ở Philippines đã khởi đầu một dự án cứu trợ thảm họa với quy mô lớn nhằm sửa chữa và xây lại các ngôi nhà bị hư hại hoặc bị phá hủy bởi siêu bão Nock-Ten (tên địa phương là “Nina”).

Jason Dotimas (trái) và Bethel Alvarez (phải) là các tình nguyện viên xây cất của Nhân Chứng. Họ đang xây lại Phòng Nước Trời ở thị trấn Polangui, Philippines. Cả hai người đều di chuyển hơn 650 ki-lô-mét để đến giúp công việc cứu trợ.

Ngày 25-12-2016, cơn bão Nock-Ten mạnh cấp 17 đổ bộ vào vùng Bicol, gây ra sự tàn phá trên diện rộng. Theo các báo cáo, cơn bão này cướp đi tính mạng của 10 người và làm hư hại hơn 390.000 tòa nhà. Dù không có Nhân Chứng nào trong vùng đó bị thiệt mạng hay bị thương nặng, nhưng hơn 300 nhà của Nhân Chứng và 24 nơi nhóm họp của họ (gọi là Phòng Nước Trời) bị hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Philippines đã lập một ủy ban cứu trợ thảm họa đặt tại thành phố Naga, để giúp các gia đình Nhân Chứng bị ảnh hưởng.

Ông Dean Jacek, phát ngôn viên của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Philippines, cho biết: “Đến thời điểm này, các tình nguyện viên cứu trợ của chúng tôi đã sửa chữa và xây lại 271 ngôi nhà của anh em đồng đạo, cũng như sửa chữa 22 Phòng Nước Trời. Các đội xây cất của chúng tôi sẽ tiếp tục với 38 ngôi nhà và 2 Phòng Nước Trời còn lại, cố gắng hoàn tất vào cuối tháng 4 năm 2017”.

Các ngôi nhà đã được xây lại. Bằng phương pháp xây nhà tiền chế, một ngôi nhà có thể được xây trong vòng sáu ngày.

Công việc toàn cầu của Nhân Chứng Giê-hô-va, kể cả công tác cứu trợ thảm họa, là do Hội đồng Lãnh đạo của họ điều hành và được hỗ trợ bởi sự đóng góp tình nguyện. Trong hơn 8 triệu Nhân Chứng Giê-hô-va trên thế giới, có hơn 209.000 thành viên ở Philippines.

Thông tin liên lạc dành cho báo chí:

Quốc tế: David A. Semonian, Phòng Thông tin. Điện thoại: +1-845-524-3000

Philippines: Dean Jacek. Điện thoại: +63-2-224-4444