Skip to content

NGÀY 19-4-2017
NGA

Ngày xét xử thứ năm của Tòa án Tối cao Nga: Xem lại những khó khăn về pháp lý mà Nhân Chứng gặp trong mười năm qua

Ngày xét xử thứ năm của Tòa án Tối cao Nga: Xem lại những khó khăn về pháp lý mà Nhân Chứng gặp trong mười năm qua

NEW YORK—Vào thứ tư, ngày 19-4-2017, có khoảng 300 người nhóm lại (một số đến từ 2 giờ sáng) để tham dự ngày xét xử thứ năm của Tòa án Tối cao Liên Bang Nga về yêu sách của Bộ Tư pháp nhằm đóng cửa Trung tâm Hành chính của Nhân Chứng Giê-hô-va. Tòa xem xét 43 tập của hồ sơ vụ việc, những hành động bắt bớ của chính quyền Nga đối với Nhân Chứng trong mười năm qua được tổng kết lại.

Tòa xem lại 43 tập của hồ sơ vụ việc.

Trong khi Tòa xem xét, các luật sư đại diện cho Bộ Tư pháp không thể đưa ra cơ sở hợp pháp để đóng cửa Trung tâm Hành chính. Họ cũng không thể chứng minh Trung tâm Hành chính hoặc bất cứ Tổ chức Tôn giáo Địa phương nào của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Nga có dính líu đến hoạt động cực đoan. Ông Yury Toporov, một trong các luật sư đại diện cho Trung tâm Hành chính, cho Tòa biết trong hồ sơ vụ việc có kèm theo bằng khen thưởng và thư cám ơn mà Trung tâm Hành chính đã nhận được từ chính quyền, điều này cho thấy trước đây chính quyền nhìn nhận Trung tâm Hành chính có những đóng góp tích cực cho xã hội trong nhiều năm. Các Tổ chức Tôn giáo Địa phương cũng đã có những đóng góp tích cực cho cộng đồng. Ngoài ra, một số tập trong hồ sơ lưu lại việc Bộ Tư pháp nhiều lần kiểm tra các Tổ chức Tôn giáo Địa phương của Nhân Chứng tại Nga kể từ năm 2008 nhưng không thấy có bất cứ hoạt động cực đoan nào diễn ra tại đó, chính các luật sư của Bộ Tư pháp cũng phải thừa nhận điều này.

Hàng trước, từ trái qua phải: Anton Omelchenko, Maksim Novakov, Victor Zhenkov, và Yury Toporov, các luật sư đại diện cho Trung tâm Hành chính của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Nga. Hàng sau, từ trái qua phải: Vasiliy Kalin và Sergey Cherepanov (ngồi khuất phía sau), thành viên ủy ban điều phối của Trung tâm Hành chính của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Nga.

Tòa sẽ tiếp tục xét xử vào ngày 20-4-2017, lúc 2 giờ chiều.

Thông tin liên lạc dành cho báo chí:

Quốc tế: David A. Semonian, Phòng Thông tin. Điện thoại: +1-845-524-3000

Nga: Yaroslav Sivulskiy, +7-911-087-8009