Skip to content

NGÀY 22-5-2017
HOA KỲ

Buổi mở cửa Warwick: Phỏng vấn ông William Hoppe

Buổi mở cửa Warwick: Phỏng vấn ông William Hoppe

Một kỹ sư được thị trấn Warwick điều đến để kiểm tra công trình xây cất trụ sở trung ương mới của các Nhân Chứng. Ông chia sẻ nhận xét về trụ sở vừa hoàn thiện.