Skip to content

NGÀY 22-5-2017
HOA KỲ

Buổi mở cửa Warwick: Phỏng vấn bà Ingrid Magar

Buổi mở cửa Warwick: Phỏng vấn bà Ingrid Magar

Một người dân ở Tuxedo Park, một khu gần trụ sở trung ương mới của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Warwick, New York, chia sẻ nhận xét về trụ sở này.