Skip to content

NGÀY 15-5-2017
HAITI

Việc cứu trợ bão Matthew ở Haiti sắp hoàn tất

Việc cứu trợ bão Matthew ở Haiti sắp hoàn tất

Ngôi nhà này đã được ủy ban cứu trợ thảm họa thay mái.

Port-Au-Prince, Haiti—Ngày 4-10-2016, bão Matthew đã đổ bộ vào Haiti. Đây được xem là cơn bão mạnh nhất trong hơn nửa thế kỷ qua. Cơn bão này gây thiệt hại nặng nề chưa từng thấy cho nước Haiti kể từ trận động đất năm 2010. Như được đăng trong phần Tin tức trên trang jw.org vào ngày 24-10-2016, bước đầu Nhân Chứng Giê-hô-va đã cung cấp thức ăn, thuốc men và lều. Sau khi đánh giá kỹ thiệt hại, vào ngày 1-1-2017, các Nhân Chứng bắt đầu bước thứ hai của việc cứu trợ, bao gồm việc dùng ba ủy ban cứu trợ thảm họa để giám sát 14 đội xây cất đang sửa chữa khoảng 203 ngôi nhà bị hư hại hoặc hủy phá. Công việc cứu trợ của họ dự tính sẽ hoàn tất vào tháng 6 năm 2017.

Ông Daniel Lainé, phát ngôn viên cho trụ sở quốc gia của Nhân Chứng tại Port-au-Prince, nói: “Mục tiêu của dự án này là cung cấp đủ chỗ ở cho tất cả anh em đồng đạo của chúng tôi có nhà bị hư hại nặng nề bởi cơn bão”. Không dễ đạt được mục tiêu này. Ông Lainé giải thích rằng việc đường dây điện thoại và các con đường bị hư hỏng đã “gây khó khăn cho công việc cứu trợ”. Đến ngày 20 tháng 4, có 96 ngôi nhà được hoàn tất, và 30 ngôi nhà khác đang thi công.

Ông Smith Mathurin, phó đại diện quốc hội của khu Paillant và Petite Rivière de Nippes.

Viên chức địa phương công nhận nỗ lực của các Nhân Chứng. Ông Smith Mathurin, phó đại diện quốc hội của hai khu bị thiệt hại nặng là Paillant và Petite Rivière de Nippes, nói: “Dù mục tiêu chính của Nhân Chứng là rao truyền tin mừng, nhưng họ cũng giúp đỡ thiết thực cho những người có nhu cầu”. Ông nói thêm: “Tôi quý trọng sự đóng góp to lớn của Nhân Chứng Giê-hô-va sau cơn bão Matthew. Lúc ấy rất cần sự giúp đỡ và các bạn đã hành động mà không chỉ ở trong nhà thờ của mình”.

Người đại diện từ văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Haiti đang xem một mái nhà mới được thay.

Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va điều hành công việc cứu trợ thảm họa từ trụ sở trung ương của họ tại Warwick, New York. Họ dùng quỹ đóng góp của công việc giáo dục Kinh Thánh trên toàn cầu của các Nhân Chứng.

Thông tin liên lạc dành cho báo chí:

Quốc tế: David A. Semonian, Phòng Thông tin. Điện thoại: +1-845-524-3000

Haiti: Daniel Lainé. Điện thoại: +509-2813-1560