Skip to content

NGÀY 26-6-2017
GUATEMALA

Trận động đất lớn xảy ra gần biên giới giữa Guatemala và Mexico

Trận động đất lớn xảy ra gần biên giới giữa Guatemala và Mexico

Nhân Chứng Giê-hô-va đang hỗ trợ nạn nhân của một trận động đất lớn xảy ra ở miền tây Guatemala, gần biên giới Mexico, vào thứ tư, ngày 14-6-2017. Theo các nguồn tin mới nhất của truyền thông, trận động đất mạnh 6,9 độ Richter này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất năm người và gây ra lở đất.

Theo báo cáo thì trong số các Nhân Chứng sống tại vùng bị ảnh hưởng, không ai thiệt mạng hay bị thương. Tuy nhiên, có 11 nơi thờ phượng và 17 ngôi nhà bị hư hại. Văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Trung Mỹ, tọa lạc tại thành phố Mexico, đã huy động ba ủy ban cứu trợ thảm họa ở Guatemala để đánh giá mức độ thiệt hại và xúc tiến việc cứu trợ các nạn nhân.

Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va điều hành công việc cứu trợ thảm họa từ trụ sở trung ương. Họ dùng quỹ đóng góp của công việc toàn cầu của các Nhân Chứng.

Thông tin liên lạc dành cho báo chí:

Quốc tế: David A. Semonian, Phòng Thông tin. Điện thoại: +1-845-524-3000

Mexico: Gamaliel Camarillo. Điện thoại: +52-555-133-3048

Guatemala: Juan Carlos Rodas. Điện thoại: +502-5967-6015