Skip to content

NGÀY 2-5-2017
ARGENTINA

Mưa như thác đổ gây tàn phá ở Argentina

Mưa như thác đổ gây tàn phá ở Argentina

Buenos Aires, Argentina—Bắt đầu từ ngày 29-3-2017 đến ngày 9-4-2017, trận mưa như thác đổ đã gây lũ lụt ở các tỉnh sau của nước Argentina: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Catamarca, Jujuy, Misiones, La Pampa, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero và Tucumán. Văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Argentina báo cáo rằng không có Nhân Chứng nào thiệt mạng hay bị thương trong thảm họa này.

Hai vùng bị ảnh hưởng nặng nhất là Chubut và Salta. Tại thành phố Comodoro Rivadavia thuộc Chubut, chỉ trong vài ngày mà lượng mưa nhiều bằng lượng mưa trong cả năm. Do đó, hơn 60 gia đình Nhân Chứng phải sơ tán nhà cửa. Ngoài ra, hai nơi thờ phượng, hay Phòng Nước Trời, ở Chubut và một nơi khác ở Salta bị hư hại. Văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Argentina đã lập một ủy ban cứu trợ thảm họa ở cả hai tỉnh này để sắp xếp công việc cứu trợ đang diễn ra. Việc cứu trợ dự tính sẽ kéo dài vài tuần nữa.

Thông tin liên lạc dành cho báo chí:

Quốc tế: David A. Semonian, Phòng Thông tin. Điện thoại: +1-845-524-3000

Argentina: Omar A. Sánchez. Điện thoại: +54-11-3220-5900