Đi đến nội dung

NGÀY 11-5-2018
THẾ GIỚI

Tình yêu thương thể hiện qua hành động—Công tác cứu trợ tại các đảo

Tình yêu thương thể hiện qua hành động—Công tác cứu trợ tại các đảo

Video này cập nhật tình hình công tác cứu trợ tại những khu vực thuộc chi nhánh Barbados, Pháp và Hoa Kỳ sau hai trận bão Irma và Maria. Video cho thấy những nỗ lực không mệt mỏi của nhiều anh chị tình nguyện hỗ trợ anh em đồng đạo. Video cũng tóm tắt về chuyến thăm của anh Mark Sanderson thuộc Hội đồng Lãnh đạo và anh Gary Breaux, trợ giúp Ủy ban Công tác.