Skip to content

TURKMENISTAN

Bị cầm tù vì đức tin

Bị cầm tù vì đức tin

Vào tháng 1 năm 2018, chính quyền Turkmenistan đã bỏ tù hai Nhân Chứng Giê-hô-va là Arslan Begenjov và Kerven Kakabayev do từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm. Họ là những Nhân Chứng đầu tiên bị bỏ tù vì vấn đề này kể từ tháng 2 năm 2015, dù chính quyền vẫn không ngừng gây áp lực cho những người từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm. Cả hai nam thanh niên này đều bị giam ở nhà tù Seydi (LBK-12), tại đó ông Bahram Hemdemov cũng bị cầm tù đến nay là hơn ba năm.

Ông Bahram Hemdemov bị cầm tù bất công

Vào ngày 14-3-2015, cảnh sát tại Turkmenabad bố ráp một buổi nhóm họp tôn giáo tại nhà riêng của ông Bahram Hemdemov. Ba mươi tám Nhân Chứng đã bị bắt và bị buộc tội hoạt động tôn giáo trái phép. Tất cả đều bị ngược đãi, trong đó 30 người phải nộp phạt và tám người bị giam 15 ngày. Sau đó, tòa án vùng Lebap kết án ông Hemdemov bốn năm tù. Sức khỏe của ông bị tổn hại vì điều kiện vô cùng tồi tệ trong nhà tù Seydi. Đến nay, ông vẫn chưa được xét đặc xá, dù tổng thống ban đặc xá vài lần mỗi năm.

Tôn trọng tự do lương tâm, tôn giáo và tín ngưỡng vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi

Trong năm 2015 và 2016, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (CCPR) ban hành mười quyết định có lợi cho đơn khiếu nại của các nam Nhân Chứng đã bị cầm tù trong điều kiện khắc nghiệt do từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự vì cớ lương tâm. Hiện nay, các Nhân Chứng có bảy đơn khiếu nại về Turkmenistan đang chờ CCPR giải quyết.

Vào tháng 4 năm 2012, CCRQ đã khuyến giục chính phủ Turkmenistan “đảm bảo rằng các quy định pháp luật và thực thi pháp luật liên quan đến việc đăng ký hoạt động tôn giáo trong nước phải tôn trọng quyền công dân trong việc tự do thực hành và bày tỏ niềm tin tôn giáo theo quy định [tại Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị]”. Các Nhân Chứng đã nộp hồ sơ đăng ký hoạt động vào năm 2008 nhưng chính phủ không chấp nhận đơn này.

Tình hình sẽ được cải thiện không?

Nhân Chứng Giê-hô-va biết ơn chính phủ Turkmenistan đã trả tự do cho các tù nhân nhằm xóa bỏ bất công. * Tuy nhiên, các Nhân Chứng mong chờ phản hồi tích cực của chính phủ đối với các phán quyết của CCPR về việc tôn trọng nhân quyền nói chung và quyền tự do lương tâm, tôn giáo và tín ngưỡng nói riêng. Một luật sư đại diện cho họ nhận xét: “Nhân Chứng Giê-hô-va lạc quan tin rằng một cuộc đối thoại mang tính xây dựng có thể giải tỏa các mối lo ngại của chính quyền Turkmenistan, từ đó cho phép các Nhân Chứng tiếp tục giữ lương tâm tốt và được sống một cuộc đời tin kính và bình lặng”.

Mốc thời gian

 1. Ngày 29-1-2018

  Kerven Kakabayev bị kết án một năm tù do từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm.

 2. Ngày 17-1-2018

  Arslan Begenjov bị kết án một năm tù do từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm.

 3. Ngày 12-5-2017

  Các nhà chức trách Turkmenistan trả tự do cho ông Mansur Masharipov, bị giam giữ từ ngày 3-6-2016.

 4. Ngày 18-8-2016

  Ông Mansur Masharipov bị buộc tội oan và bị kết án một năm tù.

 5. Tháng 7 năm 2016

  CCPR ra sáu phán quyết có lợi liên quan đến các Nhân Chứng bị khởi tố do từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự vì cớ lương tâm.

 6. Ngày 14-12-2015

  CCPR ban hành các phán quyết có lợi liên quan đến ba Nhân Chứng bị khởi tố do từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự vì cớ lương tâm. Trước đó, CCPR cũng đã ra một quyết định có lợi khác vào ngày 19-5-2015.

 7. Ngày 19-5-2015

  Ông Bahram Hemdemov bị buộc tội hoạt động tôn giáo và bị kết án 4 năm tù sau khi bị tạm giam hai tháng.

 8. Tháng 2/Tháng 3 năm 2015

  Hai Nhân Chứng bị bỏ tù do từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự vì cớ lương tâm được trả tự do. CCPR ra phán quyết có lợi cho một Nhân Chứng bị khởi tố do từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự vì cớ lương tâm.

 9. Ngày 18-11-2014

  Tổng cộng có hai Nhân Chứng bị bỏ tù do từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự vì cớ lương tâm.

 10. Ngày 22-10-2014

  Tổng thống Turkmenistan ban lệnh đặc xá và trả tự do cho tám Nhân Chứng Giê-hô-va.

 11. Ngày 30-9-2014

  Chín Nhân Chứng bị bỏ tù, trong đó có bảy người do từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự vì cớ lương tâm và hai người bị kết án oan vì hoạt động tôn giáo.

 12. Ngày 2-9-2014

  Nhà chức trách Turkmenistan trả tự do cho bà Bibi Rahmanova và thay đổi hình phạt bốn năm tù giam thành tù treo.

 13. Ngày 18-8-2014

  Bà Bibi Rahmanova bị kết án oan bốn năm tù giam.

 14. Ngày 25-7-2014

  Bảy Nhân Chứng bị bỏ tù, trong đó năm người do từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự vì cớ lương tâm và hai người bị kết án oan vì hoạt động tôn giáo.

 15. Ngày 6-4-2014

  Hai mươi sáu Nhân Chứng bị bắt giam, 13 người trong số đó bị bắt và bị buộc phải nộp phạt mà không có bất kỳ bằng chứng phạm tội nào.

 16. Tháng 11 năm 2013

  Chín Nhân Chứng vẫn bị cầm tù, trong đó tám người do từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự vì cớ lương tâm và một người bị án oan do hoạt động tôn giáo.

 17. Ngày 29-8-2013

  Ba Nhân Chứng nộp đơn khiếu nại lên CCPR vì Turkmenistan không công nhận quyền từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự vì cớ lương tâm.

 18. Ngày 1-5-2013

  Hai Nhân Chứng nộp đơn khiếu nại lên CCPR vì Turkmenistan không công nhận quyền từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự vì cớ lương tâm.

 19. Ngày 24-1-2013

  Ba mươi cảnh sát đột kích nhà ông Navruz Nasyrlayev một vài tuần sau khi đơn khiếu nại lên CCPR được chuyển đến chính phủ Turkmenistan. Cảnh sát liên tục đánh đập gia đình và những người khác có mặt tại nhà hôm đó.

 20. Ngày 7-9-2012

  Mười Nhân Chứng nộp đơn khiếu nại lên CCPR vì Turkmenistan không công nhận quyền từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự vì cớ lương tâm. Ông Navruz Nasyrlayev là nguyên đơn chính.

 21. Ngày 21-8-2008

  Nhân Chứng Giê-hô-va nộp đơn xin đăng ký hoạt động tại Turkmenistan.