Skip to content

Turkmenistan

NGÀY 4-7-2017

Turkmenistan sẽ làm theo phán quyết của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc không?

Chính phủ Turkmenistan được kêu gọi để tôn trọng cam kết bảo vệ nhân quyền, bao gồm quyền tự do suy nghĩ, lương tâm và tôn giáo.

NGÀY 13-11-2014

Turkmenistan thả những Nhân Chứng Giê-hô-va bị tù vì đức tin

Ngày 22-10-2014, tổng thống Berdimuhamedov đã ân xá tám Nhân Chứng Giê-hô-va bị tù tại Turkmenistan vì sống theo đức tin.

NGÀY 22-9-2014

Người mẹ được ra khỏi tù ở Turkmenistan

Bibi Rahmanova bất ngờ được ra khỏi tù vào ngày 2-9-2014. Dù cả thế giới lên tiếng nhưng các thẩm phán vẫn không xóa án của chị.