Skip to content

NGÀY 11-3-2013
THỔ NHĨ KỲ

Liên Hiệp Quốc nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ phải tôn trọng lương tâm của công dân

Liên Hiệp Quốc nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ phải tôn trọng lương tâm của công dân

Hàng triệu tín đồ đạo Đấng Ki-tô từ chối tham gia quân đội vì lương tâm, và nhiều quốc gia tôn trọng quyết định này. Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã ra phán quyết rằng công dân Thổ Nhĩ Kỳ cũng nên có quyền tự do ấy.

Dựa trên phán quyết có hiệu lực vào ngày 29-3-2012, Ủy ban đã đưa ra quyết định có lợi cho hai công dân Thổ Nhĩ Kỳ là Cenk Atasoy và Arda Sarkut. Cả hai đều là Nhân Chứng Giê-hô-va đã từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự vì niềm tin tôn giáo.

Ông Atasoy và ông Sarkut đã nhiều lần trình đơn thỉnh cầu lên cơ quan chính quyền để giải thích về quyết định dựa trên lương tâm của mình, và xin được thực hiện nghĩa vụ dân sự thuần túy. Tuy nhiên, họ không ngừng bị áp lực tham gia quân đội. Khi phía quân đội đe dọa sẽ buộc tội hình sự trường đại học mà ông Sarkut đang làm trợ giảng, ông đã bị đuổi việc.

Trong phán quyết, Ủy ban nói rằng quyền từ chối nghĩa vụ quân sự vì lương tâm “vốn nằm trong quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo”, thuộc điều khoản 18 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị. Ngoài ra, Ủy ban quy định rằng quyền này “cho phép một người được miễn thi hành nghĩa vụ quân sự bắt buộc khi nghĩa vụ đó trái với tín ngưỡng hoặc niềm tin của người ấy”.

Phán quyết này được đưa ra ngay sau hai phán quyết tương tự của Tòa án Nhân quyền Châu Âu. Theo một trong những phán quyết đó, Tòa án quyết định rằng “việc Thổ Nhĩ Kỳ không có nghĩa vụ thay thế cho nghĩa vụ quân sự là vi phạm quyền từ chối nghĩa vụ quân sự vì lương tâm” được quy định trong Công ước Châu Âu về Nhân quyền.

Việc từ chối nghĩa vụ quân sự vì lương tâm đã có từ thời đạo Đấng Ki-tô thành lập. Ông E. W. Barnes viết trong sách The Rise of Christianity (Khởi nguyên đạo Đấng Ki-tô) như sau: “Khi xem xét kỹ tất cả thông tin có sẵn, chúng ta thấy cho đến thời Marcus Aurelius [hoàng đế La Mã cai trị từ năm 161 đến 180 công nguyên], không có tín đồ đạo Đấng Ki-tô nào đi lính; và không có người lính nào sau khi trở thành tín đồ đạo Đấng Ki-tô tiếp tục phục vụ trong quân đội”.