Skip to content

Thổ Nhĩ Kỳ

NGÀY 11-6-2014

Tòa án Nhân quyền Châu Âu ra phán quyết có lợi cho bốn Nhân Chứng ở Thổ Nhĩ Kỳ từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm

Phán quyết bất lợi thứ ba cho Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh Công ước Châu Âu bảo vệ những người từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm và mọi thành viên thuộc Hội đồng Châu Âu phải nhận biết quyền tự do lương tâm.

NGÀY 11-3-2013

Liên Hiệp Quốc nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ phải tôn trọng lương tâm của công dân

Đọc về phán quyết quan trọng của Liên Hiệp Quốc giúp công dân Thổ Nhĩ Kỳ có quyền từ chối nghĩa vụ quân sự vì lương tâm.