Skip to content

NGÀY 12-4-2017
NGA

Tòa án Tối cao nghe những lập luận của Nhân Chứng Giê-hô-va liên quan đến việc cấm Nhân Chứng ở Nga

Tòa án Tối cao nghe những lập luận của Nhân Chứng Giê-hô-va liên quan đến việc cấm Nhân Chứng ở Nga

Vào ngày 12-4-2017, Tòa án Tối cao tổ chức phiên xét xử thứ tư về việc cấm Nhân Chứng Giê-hô-va ở Nga. Các luật sư biện hộ cho Trung tâm Hành chính của Nhân Chứng đưa ra những lập luận để cho thấy yêu sách của Bộ Tư pháp là vi phạm các thỏa thuận quốc tế của Nga cũng như hiến pháp của nước này.

Các luật sư lý luận rằng lệnh cấm Nhân Chứng do Bộ Tư pháp đề xuất là vi phạm các quy phạm luật quốc tế, bao gồm Công ước châu Âu và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Những hiệp định này và hiến pháp Nga bảo đảm quyền tự do lương tâm và tự do tín ngưỡng, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp và quyền tự do lập hội (tức quyền thành lập những hiệp hội hợp pháp).

Bốn Nhân Chứng Giê-hô-va đã làm chứng rằng hội thánh của họ không dùng những ấn phẩm mà Liên Bang Nga liệt vào danh sách những tài liệu cực đoan và Nhân Chứng không dính líu đến chủ nghĩa cực đoan. Tòa án tuyên bố tạm ngưng và sẽ xét xử tiếp vào ngày 19-4-2017, lúc 10 giờ sáng.