Skip to content

NGÀY 30-5-2017
NGA

Tòa Tối Cao Nga sẽ xem xét đơn kháng cáo của Nhân Chứng Giê-hô-va vào ngày 17-7-2017

Tòa Tối Cao Nga sẽ xem xét đơn kháng cáo của Nhân Chứng Giê-hô-va vào ngày 17-7-2017

Nhân Chứng Giê-hô-va đệ trình đơn kháng cáo phán quyết của Tòa Tối Cao, là phán quyết gần như cấm đoán sự thờ phượng của họ. Phán quyết do thẩm phán Yuriy Ivanenko đưa ra ngày 20 tháng 4 đã đình chỉ hoạt động của các thực thể pháp lý thuộc về Nhân Chứng trên khắp nước Nga. Bồi thẩm đoàn gồm ba thẩm phán của Viện Phúc thẩm thuộc Tòa Tối Cao sẽ xem xét đơn kháng cáo vào ngày 17-7-2017.

Đơn kháng cáo xin hủy bỏ phán quyết trước đây. Đơn nhấn mạnh rằng phán quyết không dựa trên bằng chứng xác thực, và Nhân Chứng Giê-hô-va không dính líu đến bất cứ hoạt động cực đoan nào. Đơn kháng cáo cũng nói rõ rằng những lời buộc tội dẫn đến phán quyết của Tòa Tối Cao cũng là những lời buộc tội mà trước đây chính quyền đã dựa vào để bắt bớ các Nhân Chứng trong thời Xô Viết. Sau này, các Nhân Chứng đã được giải oan và xóa tội. Ngoài ra, đơn kháng cáo còn nhấn mạnh rằng phán quyết ấy đi ngược lại quyền tự do tôn giáo được đảm bảo trong Hiến pháp Nga và trách nhiệm quốc tế của nước này.

Phán quyết đã ảnh hưởng đến các Nhân Chứng theo cách giống với sự áp bức mà họ phải trải qua dưới thời Xô Viết. Các nhà cầm quyền đang truy tố một số Nhân Chứng về tội “hoạt động cực đoan”, một số người chủ đã sa thải nhân viên là Nhân Chứng, có những giáo viên đe dọa học sinh là Nhân Chứng trước các học sinh khác, một số người có thành kiến đã phá hủy các Phòng Nước Trời và ném bom khiến hai ngôi nhà của Nhân Chứng bị thiêu rụi.

Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới mong rằng Viện Phúc thẩm thuộc Tòa Tối Cao Nga sẽ thấy được sự bất công của phán quyết trước đây và hủy bỏ. Khi làm thế họ sẽ bảo vệ quyền tự do tôn giáo của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Nga và đảm bảo sự an toàn cho họ.