Skip to content

NGÀY 19-4-2017
NGA

Ngày thứ năm: Tòa án Tối Cao Nga xem xét bằng chứng trong vụ việc cấm Nhân Chứng Giê-hô-va

Ngày thứ năm: Tòa án Tối Cao Nga xem xét bằng chứng trong vụ việc cấm Nhân Chứng Giê-hô-va

Hôm nay, Tòa án Tối cao Liên Bang Nga bắt đầu xem lại bộ hồ sơ vụ việc gồm 43 tập. Tòa cũng cho phép các luật sư đại diện cho Trung tâm Hành chính (Trung tâm) bổ sung thêm bằng chứng về những cuộc khám xét bất ngờ trong khi Nhân Chứng Giê-hô-va đang tổ chức các hoạt động tôn giáo. Vào tháng 3 và tháng 4 năm 2017, lực lượng cưỡng chế đã làm gián đoạn các hoạt động tôn giáo này và đe dọa sẽ truy tố hình sự những người có mặt.

Khi xem xét yêu cầu của Bộ Tư pháp (Bộ) là đóng cửa 395 thực thể pháp lý hiện tại (các Tổ chức Tôn giáo Địa phương hay viết tắt là LRO), Tòa lắng nghe những lập luận về cơ cấu pháp lý và cơ chế của Nhân Chứng Giê-hô-va. Khi Tòa xem lại những phán quyết trước đây về việc cấm tám LRO, các luật sư đại diện cho Nhân Chứng đã chỉ ra rằng những phán quyết ấy dựa trên bằng chứng giả và có sự thiếu minh bạch trong quá trình xét xử.

Ngoài ra, các luật sư của Trung tâm cũng nhấn mạnh rằng Bộ không có tiêu chuẩn nhất quán. Trong những phiên xử để đóng cửa các LRO, Bộ đã xác nhận là Trung tâm không có liên quan đến hoạt động của LRO. Bộ cũng không cho phép Trung tâm tham gia vào quá trình xử án. Tuy nhiên, trong vụ xét xử này, Bộ quả quyết rằng Trung tâm phải chịu trách nhiệm về những vi phạm của các LRO và về các tài liệu chứa nội dung “cực đoan” của Nhân Chứng.

Bộ đã nhiều lần kiểm tra các thực thể pháp lý của Nhân Chứng và nộp lại báo cáo cho Tòa. Nhưng khi bị chất vấn, Bộ không thể nêu ra một trường hợp nào mà Nhân Chứng có dính líu đến hoạt động cực đoan.

Tòa sẽ tiếp tục xét xử vào ngày 20-4-2017, lúc 2 giờ chiều.