Skip to content

NGÀY 15-9-2015
NGA

Tái xét xử Nhân Chứng Giê-hô-va ở Taganrog—Khi nào sự bất công mới chấm dứt?

Tái xét xử Nhân Chứng Giê-hô-va ở Taganrog—Khi nào sự bất công mới chấm dứt?

Phiên tòa tái xét xử 16 Nhân Chứng Giê-hô-va ở Taganrog sắp kết thúc. Vụ xét xử đã kéo dài hơn hai năm. Các Nhân Chứng bị đối xử như tội phạm chỉ vì thực hành đức tin. Một số đối mặt với án tù và tiền phạt cao. Thủ tục pháp lý kéo dài đã ảnh hưởng đến các Nhân Chứng như thế nào? Có nguy cơ nào nếu họ bị kết án?