Skip to content

NGÀY 6-4-2017
NGA

Phiên xét xử của Tòa án Tối cao Nga về việc cấm Nhân Chứng Giê-hô-va sẽ tiếp diễn vào ngày 7 tháng 4

Phiên xét xử của Tòa án Tối cao Nga về việc cấm Nhân Chứng Giê-hô-va sẽ tiếp diễn vào ngày 7 tháng 4

Phiên xét xử hôm nay của Tòa án Tối cao Liên Bang Nga mở đầu bằng việc Bộ Tư Pháp biện luận rằng cần cấm tất cả các thực thể pháp lý của Nhân Chứng Giê-hô-va vì phán quyết của tòa án cấp dưới cho thấy một số thực thể này có dính líu đến hoạt động cực đoan. Thẩm phán hỏi người đại diện của Bộ Tư pháp rằng tại sao hoạt động của 8 thực thể bị tình nghi lại ảnh hưởng đến Trung tâm Hành chính và toàn bộ 395 thực thể khác của Nhân Chứng ở Nga. Thẩm phán cũng hỏi việc đóng cửa tất cả các thực thể này sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự thờ phượng của Nhân Chứng, và ông nhiều lần hỏi tại sao Nhân Chứng là mối đe dọa cho trật tự và an ninh cộng đồng. Luật sư của bên bị cáo cũng đưa ra những câu hỏi vạch trần mục đích của Bộ Tư pháp là cấm đoán tôn giáo Nhân Chứng Giê-hô-va, chứ không phải chỉ là đóng cửa các thực thể pháp lý của họ.

Vụ xét xử sẽ tiếp diễn vào ngày 7-4-2017, lúc 10 giờ sáng.