Skip to content

NGÀY 12-5-2017
NGA

Tiến sĩ Hubert Seiwert

Tiến sĩ Hubert Seiwert

‘Mọi cáo buộc chống lại Nhân Chứng Giê-hô-va được đưa ra trong các phiên tòa là vô căn cứ’.

Giáo sư thuộc Viện Nghiên cứu Tôn giáo tại đại học Leipzig