Skip to content

NGÀY 3-4-2017
NGA

Bà Annika Hvithamar

Bà Annika Hvithamar

‘Nếu Nhân Chứng Giê-hô-va là tôn giáo cực đoan thì hầu hết các giáo phái Ki-tô giáo khác cũng có thể bị cáo buộc tương tự’.

Phó giáo sư và trưởng khoa, khoa nghiên cứu về giao thoa văn hóa và vùng miền thuộc trường đại học Copenhagen