Skip to content

NGÀY 5-4-2017
NGA

Ông Anatoly Vasilyevich Pchelintsev

Ông Anatoly Vasilyevich Pchelintsev

“Chúng ta hãy lên tiếng vì Nhân Chứng Giê-hô-va!”

Tổng biên tập báo tôn giáo và pháp luật