Skip to content

NGÀY 7-4-2017
NGA

Ngày thứ ba của vụ xét xử về việc cấm Nhân Chứng Giê-hô-va

Ngày thứ ba của vụ xét xử về việc cấm Nhân Chứng Giê-hô-va

Đây là ngày thứ ba Tòa án Tối cao Liên Bang Nga tiếp tục phiên xét xử về việc cấm Nhân Chứng Giê-hô-va tại Nga. Ngoài những nhân chứng khác, hai người điều hành Trung tâm Hành chính đã trình bày lập luận để bác bỏ yêu sách của Bộ Tư pháp nhắm vào Nhân Chứng Giê-hô-va.

Ông Sergey Cherepanov phản đối việc Bộ yêu cầu Trung tâm Hành chính ngừng vi phạm luật về cực đoan. Bộ chưa bao giờ chỉ ra Trung tâm Hành chính đã phạm luật như thế nào hoặc cách để không phạm luật. Một người điều hành khác là ông Vasiliy Kalin cho biết Trung tâm Hành chính đã hoạt động 26 năm nay, và ông hỏi: “Chúng tôi trở thành cực đoan từ khi nào?”. Ông nói thêm là Nhân Chứng Giê-hô-va không hề thay đổi, họ luôn vâng phục các bậc cầm quyền và làm theo những nguyên tắc để giữ hòa bình. Ông bày tỏ mối lo ngại là Nhân Chứng bắt đầu bị chống đối.

Vụ xét xử sẽ tiếp diễn vào ngày 12-4-2017, lúc 10 giờ sáng.