Skip to content

Kyrgyzstan

NGÀY 2-3-2015

Bước ngoặt tự do tôn giáo tại Kyrgyzstan

Ngày 24-12-2014, Tòa Tối cao đã bênh vực quyền của mọi công dân, trong đó có Nhân Chứng Giê-hô-va, trong việc chia sẻ niềm tin tôn giáo với người lân cận. Giờ đây, các Nhân Chứng ở miền nam Kyrgyzstan có thể được hưởng sự tự do tôn giáo không?