Skip to content

Hàn Quốc

NGÀY 1-3-2018

Các Nhân Chứng tại Hàn Quốc đệ đơn kiến nghị lên tổng thống: Giải quyết vấn đề từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm

Nhân Chứng chờ đợi các viên chức xem xét chủ trương đã tồn tại từ lâu của chính phủ đối với vấn đề từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm.

NGÀY 1-3-2018

Các tòa án Hàn Quốc tăng cường tìm kiếm giải pháp cho những người từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm

Các thẩm phán tại Hàn Quốc đang tăng cường tìm kiếm giải pháp thay thế cho những người từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm, thay vì bắt giam họ.

NGÀY 8-9-2017

Làn sóng ủng hộ quyền từ chối nghĩa vụ quân sự vì lương tâm ở Hàn Quốc

Dù chưa có quyết định của Tòa án Hiến pháp hoặc đạo luật mới, Hàn Quốc có nhiều tiến triển trong vấn đề tôn trọng quyền từ chối nghĩa vụ quân sự vì lương tâm.