Skip to content

NGÀY 11-8-2017
ĐÀI LOAN

Sự thành công của chương trình thực hiện nghĩa vụ dân sự thay thế ở Đài Loan

Sự thành công của chương trình thực hiện nghĩa vụ dân sự thay thế ở Đài Loan

Năm 2000, Đài Loan thực hiện một chương trình nghĩa vụ dân sự thay thế. Chương trình này cho phép người từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm thi hành nghĩa vụ đối với quốc gia mà không vi phạm lương tâm. Nhờ sự sắp đặt này, những người từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm được phép chọn làm việc tại bệnh viện, viện dưỡng lão và các cơ quan khác của nhà nước. Chương trình gặt hái được kết quả ngoài sự mong đợi. Chương trình này đem lại lợi ích cho cả xã hội Đài Loan và những người từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm. Những người ấy không còn phải đi tù vì lập trường trung lập của mình.

Video này giải thích chương trình nghĩa vụ dân sự ở Đài Loan được thực hiện như thế nào, giải đáp thắc mắc mà những người không tán thành chương trình này nêu lên, và đưa ra lời nhận xét của người liên quan trực tiếp. Ông Kou-Enn Lin, người đứng đầu Cơ quan Tuyển quân Quốc gia, nói: “Tôi rất mong là các nước khác sẽ xem xét và rút ra bài học từ kinh nghiệm của chúng tôi”.