Skip to content

Armenia

NGÀY 15-2-2018

Armenia công nhận quyền từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm như thế nào?

Quá trình từ chối nhập ngũ vì lương tâm tại Armenia cho thấy các phán quyết có lợi của ECHR đã ảnh hưởng ra sao đến sự thay đổi lớn của chính phủ trong việc đối xử với những người từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm?

NGÀY 5-11-2013

Nghĩa vụ quân sự được thay thế bằng nghĩa vụ dân sự vì lương tâm

Armenia dường như đã công nhận quyền của những người từ chối nghĩa vụ quân sự vì lương tâm. Một số Nhân Chứng được phép thực hiện nghĩa vụ dân sự thay thế.