Skip to content

Skip to table of contents

Giới thiệu về sách A-mốt

Giới thiệu về sách A-mốt

Giới thiệu sơ lược về sách A-mốt, một sách tiên tri cảnh báo về chủ nghĩa vật chất và báo trước về sự thành lập của Nước Đấng Mê-si.