Skip to content

Skip to table of contents

Tình yêu đích thực là gì?​—Giới thiệu

Tình yêu đích thực là gì?​—Giới thiệu

Để nhận được lợi ích tốt nhất, hãy thận trọng khi áp dụng các nguyên tắc trong phim, vì có khác biệt về văn hóa trong việc hẹn hò với mục tiêu kết hôn.