Tình yêu đích thực là gì?

Nghĩ về tình yêu như những câu chuyện tình trong sách vở có thể gây đau lòng. Tình yêu đích thực được xây dựng dựa trên các nguyên tắc bất hủ của Kinh Thánh.

Tình yêu đích thực là gì?

Các nguyên tắc Kinh Thánh có thể giúp tín đồ đạo Đấng Ki-tô chọn một người bạn đời phù hợp cũng như thể hiện tình yêu đích thực sau khi kết hôn.

Tình yêu đích thực là gì?​—Giới thiệu

Bạn có thể nhận được lợi ích từ các nguyên tắc trong video khi nhớ rằng có khác biệt về văn hóa trong việc hẹn hò với mục tiêu kết hôn.