Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Anh Petr Muzny: Một giáo sư luật giải thích niềm tin của mình

Anh Petr Muzny: Một giáo sư luật giải thích niềm tin của mình

Anh Petr là chuyên gia về tư duy con người. Hãy chú ý làm thế nào việc nghiên cứu về nguyên nhân và kết quả khiến anh nghi ngờ những gì mình tin trước đây.