Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Anh Massimo Tistarelli: Nhà thiết kế rô-bốt giải thích niềm tin của mình

Anh Massimo Tistarelli: Nhà thiết kế rô-bốt giải thích niềm tin của mình

Tiến sĩ Massimo Tistarelli là một nhà thiết kế rô-bốt, chuyên về lĩnh vực thị giác máy tính. Chính việc xem trọng khoa học đã khiến anh nghi ngờ niềm tin của mình về thuyết tiến hóa.