Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Chị Irène Hof Laurenceau: Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình giải thích niềm tin của mình

Chị Irène Hof Laurenceau: Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình giải thích niềm tin của mình

Chị Irène từng tin rằng những điểm tương đồng trong cấu trúc xương của các loại sinh vật đã chứng minh cho thuyết tiến hóa. Tuy nhiên, công việc cấy ghép các bộ phận giả cho chân người đã khiến chị thắc mắc về học thuyết ấy.