Quan điểm về nguồn gốc sự sống

Những người từ nhiều quốc gia giải thích điều gì đã thúc đẩy họ xem xét sự hiện hữu của một Đấng Tạo Hóa.

Chị Monica Richardson: Một bác sĩ giải thích niềm tin của mình

Chị đã thắc mắc liệu việc sinh con là một phép mầu hay một sự thiết kế. Chị đã rút ra kết luận nào từ kinh nghiệm trong nghề của mình?

Anh Massimo Tistarelli: Nhà thiết kế rô-bốt giải thích niềm tin của mình

Chính việc xem trọng khoa học đã khiến anh nghi ngờ niềm tin của mình về thuyết tiến hóa.

Anh Petr Muzny: Một giáo sư luật giải thích niềm tin của mình

Anh Petr ra đời tại Tiệp Khắc cũ. Ý tưởng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của vũ trụ bị xem là vô lý. Hãy xem điều gì khiến anh thay đổi quan điểm.

Chị Irène Hof Laurenceau: Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình giải thích niềm tin của mình

Công việc cấy ghép các bộ phận giả cho chân người đã khiến chị thắc mắc về thuyết tiến hóa.

Có thể bạn cũng thích

KHOA HỌC & KINH THÁNH

Quan điểm về nguồn gốc sự sống

Sau khi so sánh các nghiên cứu với điều Kinh Thánh nói, các nhà sinh học, hóa sinh, bác sĩ và những người khác nhận xét về nguồn gốc sự sống.