Skip to content

Người con hoang đàng trở về!

Một anh trẻ kết giao với một số người bạn có thái độ và lối sống trái ngược với tiêu chuẩn của tín đồ đạo Đấng Ki-tô mà anh được dạy từ nhỏ. Khi anh sa vào lối sống khác, các thành viên trong gia đình anh phản ứng thế nào? Chúng ta có thể học được gì từ câu chuyện phản ánh những mối nguy hiểm mà các bạn trẻ đang phải đối mặt ngày nay?