Skip to content

Giới trẻ thắc mắc—Tôi đặt mục tiêu nào cho đời mình?

Tất cả các bạn trẻ nên tự đặt cho mình câu hỏi “Tôi đặt mục tiêu nào cho đời mình?”. Hãy cẩn thận xem lại mục tiêu của đời mình khi theo dõi cuộc đấu tranh nội tâm của Andre, một bạn trẻ vừa yêu Đức Chúa Trời, vừa yêu thế gian. Cuối cùng điều nào đã chiến thắng? Điều nào đem lại thỏa nguyện sâu xa hơn? Phần phụ thêm của video phỏng vấn các bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia khác nhau và giúp bạn có cái nhìn mới.