“Hy vọng điều mình chưa đạt được”

Sa-tan muốn phá đổ lòng trung kiên và khiến chúng ta mất hết hy vọng. Làm thế nào chúng ta có thể giữ vững lòng trung kiên và sự thăng bằng?

“Hy vọng điều mình chưa đạt được”—Lời giới thiệu

Một gia đình đã đối mặt với những thử thách tương tự như ông Gióp. Với sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va, chúng ta có thể vượt qua những thử thách đức tin như thế.

“Hy vọng điều mình chưa đạt được”

Video xúc động này sẽ giúp anh chị quyết tâm giữ lòng trung kiên và nắm chặt hy vọng mà Đức Chúa Trời ban.