Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thiên tai có phải do Trời phạt?

Thiên tai có phải do Trời phạt?

Nhiều người thắc mắc liệu thiên tai có phải do Trời phạt không. Kinh Thánh cho chúng ta biết gì?